Bestuur & schoolraad

School maken doe je niet alleen. Dat doe je samen. Met leerkrachten, directie, ouders en de lokale gemeenschap.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het schoolbeleid en bestaat uit de leden van de Raad van Beheer. Onze school is onderdeel van KITOS, Katholieke Scholengroep regio Mechelen. Hier vind je meer informatie.

Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

Voor de kleuterschool en de lagere school samen is er één schoolraad. Die raad is samengesteld uit vier geledingen:

  • 3 directieleden
  • ouders: 5 leden
  • leerkrachten: 5 leden
  • lokale gemeenschap: 2 leden

De bevoegdheden zijn: 

  • advies
  • overleg
  • informatierecht.

Directieleden

  D’Hondt Tinne (Directie Kwakkelenberg)

  van Baarle Jurgen (Directie Lagere School “De Basis”)

  Nouwen Marc (Directie Kleuterschool “De Basis”)

Ouders

  Dhr. Vossen Tim (Kwakkelenberg)

  Dhr. Ceulemans Pieter (Stationsstraat KS)

  Dhr.  De Winter Johan (Stationsstraat LS)

  Dhr.. De Vil Bart (Beunt KS)

  Dhr. De Wit Erwin (Mijlstraat KS)

Personeel

  Mevr. Verckens Carmen (Kwakkelenberg)

  Mevr. Gyzels Kristel (Stationsstraat KS)

  Mevr. Joosten Tinneke (Beunt KS)

  Mevr. Gebruers Jana (Mijlstraat KS)

  Mevr. Dubois Tina (Stationsstraat LS)

Voorzitter

  Dhr. De Vil Bart

Secretaris

  Mevr. Volkaerts Katelijne