Opvoedingsproject

Benieuwd wat voor school wij zijn? Lees hier wat wij belangrijk vinden en waar wij elke dag voor willen gaan. Samen met jou. Voor al onze kinderen.

Welkom in onze kleuterschool!

Wij leggen elke dag DE BASIS voor de groei van al onze kinderen, vandaar onze naam. Als katholieke dialoogschool verwelkomen we gastvrij elk kind, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. We gaan samen op weg in een klimaat van betrouwbaarheid, openheid en gastvrijheid om onze kinderen te begeleiden op hun tocht naar jongvolwassenheid. We zetten niet alleen in op kennis, maar ook op sociale vaardigheden en welzijn.  Onze school houdt voor iedereen een engagement in: leerkrachten, kinderen en ouders. We betrekken ouders zo veel mogelijk in het samen school maken. Wij zijn een leergemeenschap, geloofsgemeenschap en leefgemeenschap.

Leergemeenschap

We streven naar kwaliteitsvol onderwijs. Dat doen we door het kind centraal te stellen. We zorgen ervoor dat ieder kind zich veilig en gewaardeerd voelt. We bieden kinderen extra uitdaging of juist extra zorg. Elk kind is anders en verdient onderwijs aangepast aan zijn mogelijkheden. Wij zijn een dynamische school die inzet op innovatie en creativiteit.

Leefgemeenschap

Onze school wil meer zijn dan een onderwijsinstelling met aan de ene kant de kinderen en aan de andere kant de leerkrachten en directie. We leven en leren samen zodat onze kinderen kunnen opgroeien in een evenwichtige omgeving en al hun talenten en interesses kunnen ontplooien. Onze enthousiaste leerkrachten halen het beste uit alle kinderen.

Geloofsgemeenschap

Onze christelijke waarden zijn het fundament van onze school. We gebruiken het verhaal van Jezus als leidraad om te leven, een manier van samenleven waarvan wij overtuigd zijn dat die leidt tot een harmonische samenleving waar het goed is om te wonen. Een leidraad die verbindend is met een groot respect voor ieders eigenheid, los van geloof, rang  of stand.  

Wij zijn onderdeel van de KITOS-scholengroep, waar innovatie en solidariteit centraal staan.