Buitenschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang maakt deel uit van de VZW Emmaüs. Ouders die gebruik wensen te maken van BOA Speelvogels (buitenschoolse kinderopvang) dienen vooraf (bij voorkeur minstens 2 weken op voorhand) een afspraak te maken. Dit kan via speelvogels@emmaus.be of onderstaand telefoonnummer. Hierna krijgt u toegang tot de inschrijfmodule en kunt u de gewenste opvang reserveren. […]

De voor- en naschoolse opvang maakt deel uit van de VZW Emmaüs.

Ouders die gebruik wensen te maken van BOA Speelvogels (buitenschoolse kinderopvang) dienen vooraf (bij voorkeur minstens 2 weken op voorhand) een afspraak te maken. Dit kan via speelvogels@emmaus.be of onderstaand telefoonnummer.

Hierna krijgt u toegang tot de inschrijfmodule en kunt u de gewenste opvang reserveren.

Alle kinderen zijn welkom, maar voorinschrijvingen worden verwacht. In nood kan er steeds naar een oplossing worden gezocht.

Informatie buitenschoolse opvang
Rooienberg 12 B, 2570 Duffel, 015/ 30 41 11

Kinderen die niet tijdig worden afgehaald op school, zullen naar de buitenschoolse opvang gebracht worden. Kinderen die daar nog niet ingeschreven zijn, moeten door de ouders worden ingeschreven. De vergoeding is ten laste van de ouders. De school geeft de nodige informatie door (naam, adres, telefoonnummer) en de betrokken ouders zullen bij het afhalen van hun kind(eren) langs het bureel moeten komen om een afspraak te maken voor een effectieve inschrijving in de opvang.